Nowa infrastruktura sportowo – rekreacyjna w Opolu za 233 500 zł

Dwie nowe siłownie zewnętrze: Parkowa oraz „U Jasia”, a także Letnia Altana rekreacyjna oraz Park Street Workout to nowe inwestycje sportowo – rekreacyjne realizowane tego lata przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Opola w ramach projektów z Budżetu Obywatelskiego.

W pierwszym półroczu 2016 powstały na terenie Opola trzy obiekty rekreacyjne, w tym dwie siłownie na wolnym powietrzu cieszące się popularnością wśród mieszkańców.

Siłownia „U Jasia”  przy ul. 1 Maja w sąsiedztwie PG nr 4 została w lipcu przekazana do korzystania przez mieszkańców, nastąpiło również rozliczenie finansowe za wykonanie siłowni, której koszt wyniósł blisko 50 tys. zł. Podobny obiekt udostępniono u zbiegu ulic Ozimskiej i Jeleniogórskiej. Powstała tam siłownia parkowa za 40 tys. zł przy współpracy z Miejskim Zarządem Dróg, które wykonało kostkę brukowa pod urządzeniami.

Mieszkańcy dzielnicy Groszowice pozyskali nowe miejsce spotkań – rekreacyjną altanę letnią przy ul. Przepiórki. 22 lipca br. nastąpił odbiór inwestycji. Jednocześnie, decyzją Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, po rozmowie z mieszkańcami na spotkaniu pod hasłem „Kawa z Prezydentem”, przyznane zostały dodatkowe środki z budżetu miasta Opola w kwocie 13,5 tys. zł na dokończenie zagospodarowania wokół altany, prace malarskie oraz oświetlenie. Do końca sierpnia dodatkowe roboty zostaną zakończone, a całość inwestycji wyniesie około 68,5 tys. zł.

Kolejną atrakcja dla aktywnej młodzieży naszego miasta będzie Park Street Workout, zaplanowany na terenie przylegającym do Zespołu Szkól Ekonomicznych w Opolu. W lipcu wyłoniono wykonawcę zadania, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do końca sierpnia br. Koszt realizacji tego zadania to około 50 tys. zł.

Dodatkowo, w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego „W zdrowym ciele zdrowy duch”, został zakupiony i przekazany sprzęt sportowy dla szkółek piłkarskich w Opolu. Budżet zadania to 25 tys. zł.

 

U Jasia Siłownia Parkowa Parkowa Altana letniasiłownie