Sport 2016 - wyniki konkursu

Pobierz

Rekreacja 2016 - wyniki konkursu

Pobierz

Półkolonie, wakacje 2016 - wyniki konkursu

Pobierz

Ogłoszenie

Zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały Nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola,  Wydział Sportu podaje do publicznej wiadomości wniosek PEGO SA, złożony na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w 2016 roku, w ramach dotacji jednorocznej w 2016r.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 29 grudnia 2015r., każdy mieszkaniec Miasta Opola może zgłaszać pisemne uwagi dotyczące złożonego wniosku przez:

1)   wysłanie na adres e-mail: beata.baraniewicz@um.opole.pl,

2)   przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole,

3)   osobiste dostarczenie do Wydziału Sportu – Opole, ul. Żeromskiego 3, pok. 106.

Wysokość przyznanej dotacji zostanie ogłoszona niezwłoczne po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Pobierz

Ogłoszenie

Zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały Nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola,  Wydział Sportu podaje do publicznej wiadomości wniosek KS Budowlani Opole, złożony na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w 2016 roku, w ramach dotacji jednorocznej w 2016r.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 30 grudnia 2015r., każdy mieszkaniec Miasta Opola może zgłaszać pisemne uwagi dotyczące złożonego wniosku przez:

1)   wysłanie na adres e-mail: beata.baraniewicz@um.opole.pl,

2)   przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole,

3)   osobiste dostarczenie do Wydziału Sportu – Opole, ul. Żeromskiego 3, pok. 106.

Wysokość przyznanej dotacji zostanie ogłoszona niezwłoczne po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Pobierz

Ogłoszenie

Zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały Nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola,  Wydział Sportu podaje do publicznej wiadomości wniosek AZS KU Politechniki Opolskiej, złożony na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w 2016 roku, w ramach dotacji jednorocznej w 2016r. na przygotowanie i udział drużyny siatkówki kobiet z zawodach prowadzonych przez PZPS w 2016

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 29 grudnia 2015r., każdy mieszkaniec Miasta Opola może zgłaszać pisemne uwagi dotyczące złożonego wniosku przez:

1)   wysłanie na adres e-mail: beata.baraniewicz@um.opole.pl,

2)   przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole,

3)   osobiste dostarczenie do Wydziału Sportu – Opole, ul. Żeromskiego 3, pok. 106.

Wysokość przyznanej dotacji zostanie ogłoszona niezwłoczne po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Pobierz

Ogłoszenie

Zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały Nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola,  Wydział Sportu podaje do publicznej wiadomości wniosek Opolskiego Towarzystwa Kajakowego, złożony na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w 2016 roku, w ramach dotacji jednorocznej w 2016r.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 29 grudnia 2015r., każdy mieszkaniec Miasta Opola może zgłaszać pisemne uwagi dotyczące złożonego wniosku przez:

1)   wysłanie na adres e-mail: beata.baraniewicz@um.opole.pl,

2)   przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole,

3)   osobiste dostarczenie do Wydziału Sportu – Opole, ul. Żeromskiego 3, pok. 106.

Wysokość przyznanej dotacji zostanie ogłoszona niezwłoczne po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Pobierz

Ogłoszenie

Zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały Nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola,  Wydział Sportu podaje do publicznej wiadomości wniosek klubu sportowego  HAWI RACING TEAM, złożony na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w 2016 roku, przez klub sportowy w ramach dotacji jednorocznej w 2016r.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 29 grudnia 2015r., każdy mieszkaniec Miasta Opola może zgłaszać pisemne uwagi dotyczące złożonego wniosku przez:

1)   wysłanie na adres e-mail: beata.baraniewicz@um.opole.pl,

2)   przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole,

3)   osobiste dostarczenie do Wydziału Sportu – Opole, ul. Żeromskiego 3, pok. 106.

Wysokość przyznanej dotacji zostanie ogłoszona niezwłoczne po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Pobierz

Ogłoszenie

Zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały Nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola,  Wydział Sportu podaje do publicznej wiadomości wniosek klubu sportowego  AZS KU Politechniki Opolskiej., złożony na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w 2016 roku, przez klub sportowy w ramach dotacji jednorocznej w 2016r. pn. „Organizacja procesu treningowego seniorów, udział w zawodach krajowych i międzynarodowych w short tracku”.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 29 grudnia 2015r., każdy mieszkaniec Miasta Opola może zgłaszać pisemne uwagi dotyczące złożonego wniosku przez:

1)   wysłanie na adres e-mail: beata.baraniewicz@um.opole.pl,

2)   przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole,

3)   osobiste dostarczenie do Wydziału Sportu – Opole, ul. Żeromskiego 3, pok. 106.

Wysokość przyznanej dotacji zostanie ogłoszona niezwłoczne po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Pobierz

Ogłoszenie

Zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały Nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola,  Wydział Sportu podaje do publicznej wiadomości wniosek klubu sportowego  GWARDIA OPOLE Sp.z o.o., złożony na dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w 2016 roku, przez klub sportowy w ramach dotacji jednorocznej w 2016r.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 22 grudnia 2015r., każdy mieszkaniec Miasta Opola może zgłaszać pisemne uwagi dotyczące złożonego wniosku przez:

1)   wysłanie na adres e-mail: beata.baraniewicz@um.opole.pl,

2)   przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Opola Rynek – Ratusz, 45 – 015 Opole,

3)   osobiste dostarczenie do Wydziału Sportu – Opole, ul. Żeromskiego 3, pok. 106.

Wysokość przyznanej dotacji zostanie ogłoszona niezwłoczne po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Pobierz

Wzór sprawozdania z dotacji

Pobierz

Wzór wniosku o dotacje

W związku ze zmianą sposobu wsparcia finansowego dla opolskich klubów sportowych, w załączniku znajduje się wzór wniosku o dotacje, który obowiązuje zgodnie z uchwałą nr XV/272//2015 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola.

 

Termin składania wniosków na dotacje wieloletnie upływa w dniu 30 listopada 2015r.

Wnioski na dotacje jednoroczne składane są w trybie ciągłym.

Wnioski składa się w siedzibie Wydziału Sportu Miasta Opola, ul. Żeromskiego 3, pok. 103-106

Pobierz

Wniosek o stypendium sportowe

Pobierz

Wniosek o nagrody za osiągnięcia sportowe

Pobierz

Mecenas Opolskiego Sportu - wniosek o wyróżnienie

Pobierz

Mecenas Opolskiego Sportu - wniosek o wyróżnienie

Pobierz

Uchwała w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola

Pobierz

Uchwała w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola

Pobierz

Uchwała w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Pobierz

Koncepcja rozwoju sportu na lata 2014-2018

Pobierz

Oferty na dotacje jednoroczne z Urzędu Miasta na 2016 rok

Oferty dotacje jednoroczne 2016

Na podstawie uchwały nr XV/272/15 Rady Miasta Opola

Pobierz

Ogłoszenie Program "KLUB"

Ogłoszenie Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki. Program „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Pobierz

UCHWAŁY SPORTOWE DLA OPOLA

Bez jednego głosu sprzeciwu w czwartek 24 września, podczas XV Rady Miasta Opola, radni przyjęli pakiet sportowych uchwał przedstawionych przez Prezydenta Miasta Opola oraz informację dotyczącą Koncepcji Rozwoju Sportu na lata 2014-2018. Podczas blisko cztero-godzinnych dyskusji omawiane były uchwały w sprawie: stypendiów, wyróżnień i nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola, a także dokument, który jest mapą drogową dla rozwoju sportu w Opolu – Koncepcja Rozwoju Sportu.
Obie uchwały trafiły pod obrady Rady Miasta po wcześniejszych konsultacjach z 35 klubami sportowymi i 14 związkami, które mają swoje siedziby na terenie Opola. Następnie, uchwały wspólnie z koncepcją przeszły gęste sito przedstawicieli Rady Sportu, działającej przy Prezydencie Miasta Opola.

Pakiet sportowych uchwał dla Miasta Opola to nowa jakość sportu w naszym mieście. Dają możliwości wspierania najlepszych drużyn i sportowców indywidualnych dzięki systemowi finansowania w ramach jednorocznych dotacji i w ramach wieloletnich programów dotacyjnych, które są nowatorskim podejściem do finansowania sportu, po raz pierwszy wprowadzonym w ramach samorządu lokalnego w Polsce.

Stypendia sportowe będą wypłacane nie tylko uzdolnionej młodzieży, która zajmuje wysokie wyniki sportowe, ale i zawodnikom seniorom w dyscyplinach indywidualnych. To rewolucja w Opolu, która pozwoli zatrzymać najlepszych sportowców, którzy mają szanse na medale na Mistrzostwach Europy, Świata i co najważniejsze na Olimpiadzie.

Trzecim bardzo ważnym dokumentem jest przygotowana przez Wiceprezydenta Opola Janusza Kowalskiego oraz Wydział Sportu” Koncepcja Rozwoju Sportu na lata 2014-2018”.

– To dokument, który wytycza naszą politykę sportową, przedstawia cele, zakres realizacji sportowej działki, za którą jestem odpowiedzialny. Przedstawiliśmy w koncepcji cele jakie stawiamy sobie do osiągnięcia, realizatorów polityki sportowej miasta, a także słabe i mocne strony. Oprócz rozwoju klubów, chcemy budować duże imprezy sportowe bazujące na budżecie miasta, takie jak Maraton Opolski i Rajd Festiwalowy. Mamy też kolejne imprezy strategiczne, które będziemy wspierać. – mówi Łukasz Strzelecki Naczelnik Wydziału Sportu.

Koncepcja skupia się również na infrastrukturze sportowej i zakłada modernizację „Okrąglaka”, „Toropolu” oraz w przypadku sukcesów sportowych zawodników Odry Opole modernizację Stadionu Miejskiego. Zagospodarowane zostaną również kąpieliska – Bolko, Silesia i Malina.

Bardzo ważnym elementem wszystkich trzech dokumentów jest wybór kluczowych dyscyplin dla Miasta Opola, które mogą liczyć na wsparcie w kolejnych latach. Koncentracja środków ma niewątpliwie pomóc zwiększeniu poziomu sportowego i doprowadzić do sukcesów opolskich klubów zarówno seniorskich jak i szkolnych, młodzieżowych oraz akademickich.
Info: www.opole.pl

Konkurs na sport młodzieżowy - ogłoszenie

Pobierz

Zarządzenie sport młodzieżowy

Pobierz

Regulamin konkursu sport młodzieżowy 2015

Pobierz

Konkurs na zajęcia sportowo rekreacyjne - ogłoszenie

Pobierz

Zarządzanie rekracją

Pobierz

Zarządzanie rekracją

Pobierz

Regulamin konkursu

Pobierz