O PORTALU

Portal SportoweOpole.pl ma na celu promowanie lokalnych klubów oraz wydarzeń sportowych. Każdego dnia pracujemy wspólnie z klubami aby stworzyć najlepsze źródło informacji na temat opolskiego sportu. Właścicielem portalu jest MOSiR Opole. Zapraszamy do współpracy przy rozwoju opolskiego sportu.

KONTAKT

SportoweOpole.pl
ul. Barlickiego 13
45-083 Opole
redakcja@sportoweopole.pl
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
ul. Barlickiego 13
45-083 Opole
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu
ul. Katowicka 14
45-061 Opole
tel. 77/ 453 67 55, 77/ 442 51 43
sekretariat@mos.opole.pl
Urząd Miasta Opola – Wydział Sportu
ul. Piastowska 17
45-081 Opole
tel. 77/44-55-932
sport@um.opole.pl