Ruszają zapisy do kolejnej edycji programu ZŁOTE DZIECKO

Urząd Miasta Opola rozpoczyna nabór do kolejnej edycji sportowego Programu „Złote Dziecko”, organizowanego przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Opola.

Po sukcesie zeszłorocznej edycji zapadła decyzja o rozszerzeniu formuły w 2017 r.  Program skierowany jest do zawodniczek i zawodników w dwóch kategoriach wiekowych: 8 – 12 lat i 13 – 17 lat (przy weryfikacji liczy się rok urodzenia kandydata, nie dzień czy miesiąc). O udział w programie mogą ubiegać się zawodnicy którzy reprezentują barwy klubu sportowego mającego siedzibę na terenie miasta Opola oraz reprezentują dyscyplinę indywidualną lub zespołową, olimpijską i spełniają warunki określone w Regulaminie.
W ramach Programu organizator zapewnia m.in.:

– przygotowanie Camp’ów (wyjazdowych i stacjonarnych sesji szkoleniowych dla uczestników Programu) w czasie których przeprowadzone zostaną treningi, spotkania oraz wykłady o tematyce sportowej, a także wydarzenia integracyjne,

– przeprowadzenie konsultacji i wspólnych treningów z wybitnymi sportowcami,

– przeprowadzenie treningów specjalistycznych w zależności od specyfiki dyscypliny sportowej oraz  treningów ogólnorozwojowych,

– warsztaty Public Relations poprzez naukę udzielania wywiadów, wypowiadania się do radia i telewizji
(w formie zajęć teoretycznych i praktycznych),

– spotkania z psychologiem sportu (w formie zajęć teoretycznych i praktycznych),

– organizację konferencji szkoleniowej dla trenerów i rodziców,

– ubiór sportowy dla uczestników Programu.
Termin składania wniosków – do 28 lutego 2017 r.

Wnioski o uczestnictwo w Programie należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy [email protected] lub osobiście pod adresem: Urząd Miasta Opola – Wydział Sportu, ul. Piastowska 17, VI p. pok. 603, tel. 77 44 55 932.

UWAGA: Udział w Programie jest nieodpłatny.

Regulamin Złote Dziecko 2017