Trwają zapisy do programu Złote Dziecko

Urząd Miasta Opola ogłasza nabór do sportowego Programu Złote Dziecko, którego organizatorem jest Wydział Sportu Urzędu Miasta Opola.

Program skierowany jest do zawodniczek i zawodników w przedziale wiekowym od 13 do 17 roku życia (przy weryfikacji liczy się rok urodzenia kandydata, nie dzień czy miesiąc), którzy reprezentują barwy klubu sportowego mającego siedzibę na terenie miasta Opola oraz reprezentują dyscyplinę indywidualną lub zespołową, olimpijską i spełniają warunki określone w Regulaminie.

Organizator zapewnia:

– przygotowanie Camp’ów (wyjazdowych i stacjonarnych sesji szkoleniowych dla uczestników Programu) w czasie których przeprowadzone zostaną treningi, spotkania oraz wykłady o tematyce sportowej,

– przeprowadzenie konsultacji i wspólnych treningów z autorytetami – sportowcami m.in. Kamil Glik, Artur Waś, Justyna Kowalczyk, Kuba Błaszczykowski, Łukasz Piszczek, Sebastian Świderski (na każdym Camp’ie będzie minimum jeden znany sportowiec),

– przeprowadzenie treningów specjalistycznych w zależności od specyfiki dyscypliny sportowych oraz  treningów ogólnorozwojowych,

– organizację wieczorów integracyjnych dla uczestników Programu,

– organizację wycieczki poznawczej podczas trwania Campu,

– wspólne poranne zabawy biegowe razem ze znanym sportowcem,

– naukę udzielania wywiadów, wypowiadania się do radia i telewizji (w formie zajęć teoretycznych i praktycznych),

– spotkania z psychologiem sportu (w formie zajęć teoretycznych i praktycznych),

– organizację konferencji szkoleniowej dla trenerów i rodziców.

– ubiór sportowy dla uczestników Programu.

Termin składania wniosków:

– od dnia ukazania się ogłoszenia do 22 sierpnia 2016 r. na uczestnictwo w Programie w okresie 01 wrzesień – 31 grudnia 2016 r.

– od 01 do 31 grudnia roku poprzedzającego rok uczestnictwa w Programie.

Wnioski o uczestnictwo w Programie należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy sport@um.opole.pl lub osobiście pod adresem: Urząd Miasta Opola, Wydział Sportu, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, I piętro, tel. 77 54 11 423.

UWAGA: Udział w Programie jest nieodpłatny.

Przedstawiamy regulamin programu ZŁOTE DZIECKO>>> REGULAMIN PROGRAMU URZĘDU MIASTA OPOLA